Stichting Jouw Laatste Levensfase

Stichting JouwLaatsteLevensfase is opgericht voor mensen die met de eindigheid worden geconfronteerd. Dit kan zijn door ouderdom, of dat er een diagnose is gesteld van een ziekte of dat de ziekte zich ontwikkelt. Of je bent mantelzorger, naaste van een dierbare in deze levensfase.

Stichting JouwLaatsteLevensfase heeft als doel het uitgeven, promoten en organiseren van duurzame activiteiten en cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van boeken en events. Met als doel om bewustwording te creëren wat er nog wel kan, hoe men de eigen regie kan houden en inspiratie om het door-leven en het leven met elkaar te koesteren.

Visie

De visie van Stichting JouwLaatsteLevensfase is gericht op bewustwording, groei en inspiratie m.b.t. de laatste levensfase. Praten over de dood is iets meer ‘gewoon’ geworden de laatste jaren. Echter zou het praten over de laatste levensfase, het verlies bij leven ‘al bij leven’ gevoerd kunnen worden. De trend om langer thuis willen blijven wonen, de druk op de mantelzorgers en naasten en de wens om meer de eigen regie te kunnen behouden, sturen aan op een andere bewustwording, beeld en omgang met de laatste levensfase.

Rouw bij levend verlies, omgaan met een bijgesteld toekomstbeeld, hoe ga er samen mee om? En hoe met de zorgprofessionals, zijn je eigen wensen helder en duidelijk?

Bestuur:

Het bestuur wordt gevormd door Monique Branse.

Voor toekomstige projecten (geprint en online) is het de doelstelling dat de kosten voor ontwerp en vormgeving, drukken, verzendkosten naar sponsoren toe, verpakkingen, drukwerk voor promotie uit de opbrengsten via de stichting/crowdfunding zal worden gefinancierd.

Overig / Financiën:

Stichting JouwLaatsteLevensfase is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 81761104. Het btw-nummer is: NL8622.10.835. (RISN 8622.10.835) De financiële administratie wordt opgemaakt door Tax-Heaven Epe. Bankrekening RABO NL58 RABO0367218410. Via deze rekening lopen alle inkomsten en uitgaven.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en kan een onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast zijn er administratieve kosten voor de Stichting zelf.

De Stichting legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven in het algemene jaarverslag, waarin de jaarcijfers zijn opgenomen. Alle jaarverslagen zijn na publicatie te vinden op de website..

Beleidsplan 2023/2024: Binnenkort in te zien via deze website.

Ontvangen sponsoring:

Juni 2021 Stichting Laptop Opvang heeft ons een laptop geschonken die we mee kunnen nemen tijdens presentaties, beurzen, trainingen en activiteiten op locaties. Dank je wel Steven Somer en dat je maar veel laptops een mooie nieuw leven mag geven. Wij zijn er blij mee. Meer informatie kun je vinden op https://www.laptopopvang.nl/ Heb jij een laptop die je wilt doneren? Altijd welkom.