Jouw privacy

Mijn gegevens?

Onze missie is om als platform ondersteuning te bieden, door het organiseren van inspiratie bijeenkomsten, het verstrekken van informatieboxen en geven van lezingen en workshops, retraite weekenden zo te inspireren het optimale uit de laatste levensfase te halen.

Uw gegevens worden alleen verwerkt indien u bijvoorbeeld een E-book wilt downloaden of een informatie box wenst te ontvangen of een arrangement wilt boeken. Het gaat dus om het verzenden van informatie en bevestigen van arrangementen/lezingen/workshops. Enkel voor die activiteiten.

U kunt er zeker van zijn dat wij de informatie die wij verzamelen, beveiligen. Als u gebruikt maakt van het downloaden of bijvoorbeeld reserveren van een arrangement, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Hoe worden mij gegevens verzameld?

Wij kunnen uw gegevens ontvangen op verschillende manieren:

  • Wanneer u ons informatie verstrekt
  • Wanneer u op onze website downloads of producten/arrangementen boekt
  • Wanneer wij deze van onze partners ontvangen om u bijvoorbeeld informatie toe te sturen.

Wat verzamelt u?

Sommige gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld meer wilt weten over een koesterarrangement dan gaat dat om uw naam, email, eventueel adres en telefoonnummer.

Deelt uw mijn gegevens?

Wij verstrekken, verkopen of verhuren uit principe geen persoonlijke gegevens of data of maken deze openbaar. Indien wij gegevens verstrekken aan één van onze partners omdat u graag geïnformeerd wenst te worden, dan hanteren ook zij de privacy AVG voorwaarden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

U heeft altijd het recht ons te vragen hoe wij met de privacy AVG omgaan en uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen (als dat geen invloed heeft op de service of de producten die wij leveren). Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren tot circa één jaar nadat u bij ons bent afgemeld.

U heeft het recht om van ons te verwachten dat wij uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Wij beschermen het platform tegen onbevoegde toegang.

Wij behouden ons het recht voor , dit privacy beleid te kunnen wijzigen en aan te geven op welke datum de wijzigingen zijn geplaatst. Wij zullen deze markeren voor zichtbaarheid en duidelijkheid.

 

Als u vragen heeft over dit beleid of bovenstaande, stuur dan een email naar info@jouwlaatstelevensfase.nl. Wij nemen dan contact met u op.