Onder ons uitvaart

Afscheid en uitvaart samen in eigen hand

Voor wie zelfregie belangrijk is, helpt het om bij leven een keer stil te staan bij het laatste afscheid. Door bewust keuzes te maken, krijg je weer een beetje regie. Mariele helpt families om zelf regie te nemen zodat het afscheid passend wordt bij de overledene én de nabestaanden. Dat kan eenvoudig of groots, anders of gewoon, er is veel gebruikelijk maar alles mag en kan ook anders.

 

Keuzes bij leven

Veel mensen weten niet dat je vrij bent om te kiezen wie je als uitvaartbegeleider wilt ongeacht waar je verzekerd bent. Het kan geruststellend zijn te praten over je ideeën of kritische te kijken naar de (on)mogelijkheden van je verzekering. Je hoeft echt niet alles te weten. Als je weet wat je niet wilt, of aangeeft wat belangrijk voor je is, biedt je nabestaanden een leidraad en voorkom je dat de onpersoonlijke standaard leidend is op jou afscheid.

Stilstaan bij het laatste afscheid vraagt wel moed maar het kan je veel brengen. Er zijn bijvoorbeeld veel dingen waar je alleen voor kan kiezen als je er weet van hebt en er dus bij leven een keer bij stil staat; je kan veel geld besparen omdat er geen druk is van emoties of tijd; je haalt de zorg uit je (achter)hoofd; je biedt nabestaanden een leidraad; het geeft richting en maakt ruimte in de week na een overlijden.

 

Neem vrijblijvend contact op met Mariele voor een gesprek, verzekeringscheck, afscheid bij leven of troosteten.

Neem contact op met Onder ons uitvaart