Met Aandacht Loslaten

Begeleiding bij leven en sterven.

Alles draait om een waardevol afscheid. In de laatste levensfase wilt u vorm kunnen geven aan het afscheid van het leven. Na een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Afscheid nemen verdient aandacht en ruimte.

Iedereen gaat op een eigen manier om met pijn, angst en verdriet. Uw verdriet en angsten kunnen zo groot zijn, dat u een dierbare hiermee niet wilt of kunt belasten. De omgeving kan ook niet altijd de steun geven waar u wellicht behoefte aan heeft. Als u op die momenten elkaar niet kunt vinden, vergroot dat alleen maar het verdriet, de pijn en de eenzaamheid.

Op zo’n moment is het fijn dat er iemand voor u en uw naasten is. Ik sla een brug, verbind mensen weer met elkaar. Ik help u de antwoorden in uzelf te vinden. Door een luisterend oor te bieden, vragen te stellen en een veilige omgeving te creëren, waarin alles gezegd mag en kan worden en er alle ruimte is voor de emoties die de situatie oproept.

Of u nu antwoorden wilt vinden op levensvragen, bewust wilt omgaan met uw levenseinde, of ondersteuning zoekt na het overlijden van een dierbare, ik wandel graag een stukje van uw leven met u mee. Het geeft kracht en steun om een stukje van die intens moeilijke weg samen te gaan.

Wilt u meer informatie of kennismaken met Marlies Hoekman?

Neem gerust een kijkje op de website: www.metaandachtloslaten.nl

Een kennismaking is vertrouwelijk en vrijblijvend.

 

 

 

 

Neem contact op met Met Aandacht Loslaten