Sandra Klein Lenderink – Life planning, register executeur

Sandra Klein Lenderink; Life Planner voor mensen (met een partner) in de laatste levensfase en Register Executeur

Met life planning in je kracht staan om samen een waardevolle, met liefde gevulde laatste levensfase te ervaren. En door registratie van een nalatenschap nabestaanden ontzorgen.

Life planning? Kun je het leven plannen dan? Nee, natuurlijk niet.
Life Planning wil niet het leven plannen – dat laat zich niet plannen! Dat weet je als geen ander als je een partner hebt in zijn of haar laatste levensfase.

Ervaar rust en vrijheid, ontdek je ambities. Er gebeurt veel in je leven. Uit ervaring weet ik dat leven met een partner in zijn of haar laatste levensfase een dynamiek meebrengt die veel aandacht van je vraagt. Als je te horen krijgt dat je partner niet meer beter wordt, kom je terecht in een achtbaan van emoties. Je gevoel, je verstand en je agenda veranderen. Je verstand zegt dat je sterk moet zijn, maar het is onwerkelijke realiteit. Hoe zorg je ervoor dat je blijft staan, gezien en gehoord wordt, waarbij je volledig jezelf mag zijn, met je eigen wensen, verlangens en dromen. Vanuit die positie kun je in je kracht staan om er ook helemaal te zijn voor je partner.

Life planning betekent samen ontdekken wat voor jou goede keuzes zijn. Meer gemoedsrust en vervulling van jouw leven. Ik heb een luisterend oor en samen kijken we naar wat je op dit moment in je leven belangrijk vindt en wat prioriteit heeft. En hoe ga je later verder? Hoe lang later ook nog kan duren. Soms is het enkele maanden, maar ik gun je dat je nog vele jaren samen bent. Maar ook daarna gaat jouw leven verder en hoe pak je dat aan? In jouw levensplan gaan we hiermee concreet aan de slag. Ik help je de kansen te zien, geef je houvast om recht op je doel af te gaan, zonder de liefde voor je partner uit het oog te verliezen. En willen jullie samen aan de slag met jullie life planning om de resterende tijd zo waardevol mogelijk in te vullen? Heel graag.

Register Executeur
Als register executeur zorg ik voor een voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen. Door een goede nalatenschapsregistratie ontzorg je nabestaanden. Alle relevante documenten worden overzichtelijk verzameld in een beveiligd dossier. Na deze registratie is het afwikkelen van een nalatenschap een overzichtelijke administratieve taak voor nabestaanden, een gevolmachtigde of een executeur doordat zij als belanghebbende(n) toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.

Desgewenst bekijken we daarnaast of alle financiële aspecten van het leven geregeld zijn zoals jij het wil. Wat heb je wel of niet geregeld met betrekking tot je nalatenschap? Heb je een testament gemaakt, werkt het vandaag dan nog uit zoals je toen hebt beoogd? En als je wensen zijn veranderd, sluit je testament daar nog bij aan? En wil je inzicht in het complete financiële plaatje? Met financiële planning kunnen we daaraan invulling geven.

Zorg voor rust in je leven en je financiële en juridische zake, zodat je je kunt bezighouden met zaken die echt belangrijk zijn…….

Neem contact op met Sandra Klein Lenderink – Life planning, register executeur