Leonie Vogels, gesprekken over de laatste levensfase

Psycholoog, Leonie Vogels, Leiden

Helpt bij het voeren van gesprekken over de laatste levensfase. Gesprekken met familie, naasten, vrienden, maar ook met artsen en verpleegkundigen, kunnen lastig zijn. Als psycholoog biedt zij begeleiding en voorlichting aan patiënten, familie over allerlei aspecten. Zij kan moeilijke gesprekken over de laatste levensfase begeleiden, lastige onderwerpen op tafel krijgen, familiegesprekken op gang brengen, dilemma’s over wel of niet behandelen onderzoeken. Ook helpt zij bij het voorbereiden van gesprekken met artsen en kan zij meegaan naar deze gesprekken.

Aan zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden) biedt zij coaching on the job en begeleidt zij intervisies en geeft lessen en workshops.

Het eerste contact met haar is vrijblijvend en gratis. Daarna bespreken en bekijken we wat er nodig is en welke kosten daaraan verbonden zijn.

www.leonievogels.nl

Leonie komt graag bij u thuis of op uw werkplek!

Neem contact op met Leonie Vogels, gesprekken over de laatste levensfase