Door Tos – Toska Jacobs – Twente

Na het overlijden van beide ouders (in één jaar tijd) kreeg Toska te maken met de afhandeling van administratieve en praktische zaken. Toska had het geluk dat zij goed kan organiseren en regelen en dat zij veel mensen kende die haar konden helpen en adviseren. Maar dat is niet voor iedereen zo. Inmiddels weet zij aardig de weg in deze traject en haar eigen ervaring helpt om anderen te begrijpen en te ondersteunen.

Daarom biedt zij diensten aan als administratieve hulp voor en na een overlijden. Maar Toska kan ook ondersteunen met de praktische zaken die je liever niet zelf doet of niet kunt doen.

 

LEVENSDOSSIER

Een levensdossier is een persoonlijk memorandum waarin je alles vastlegt wat je hebt geregeld op het gebied van je huis, verzekeringen, bankzaken, abonnementen en meer. Zo zorg je ervoor dat je nabestaanden niet hoeven te zoeken naar belangrijke informatie na je overlijden.

NA OVERLIJDEN: ADMINISTRATIEVE EN PRAKTISCHE ONTZORGING

Na het overlijden van een dierbare komen er allemaal regelwerkzaamheden op je af. Het kan je het gevoel geven dat je de controle of het overzicht verliest. Je wil wel actie ondernemen, maar je weet niet waar je moet beginnen en hoe je het moet aanpakken. Toska kan hierbij administratieve en praktische hulp bieden.

OVERIGE ADMINSTRATIEVE ONDERSTEUNING

Tegenwoordig kunnen veel zaken heel eenvoudig digitaal geregeld worden, maar niet meer per post. Dit kan ervoor zorgen je onzeker wordt bij het doen van de administratie of het overzicht verliest. Door Tos biedt ondersteuning bij het organiseren en regelen van de administratie. Samen bespreken we de punten waarop actie ondernomen moet worden en we zorgen dat het geregeld wordt.

Neem contact op met Door Tos – Toska Jacobs – Twente