BBAN met Zorg

De trend dat ouderen tot op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen, heeft natuurlijk gevolgen voor de eisen die we aan woningen moeten stellen. We kennen inmiddels de levensloopbestendige woning, waarbij vanaf de nieuwbouw rekening gehouden wordt met de verschillende levensfasen. Omdat het merendeel van de woningen nog niet zo zijn opgezet, is het goed om tijdig in kaart te brengen waar en hoe u wilt wonen. Welke woningaanpassingen zijn realiseerbaar of is verhuizen een betere optie?

BBAN met ZORG helpt u om in dit proces verstandige keuzes te maken. Wij hebben de kennis in huis van medewerkers die dit vanuit het oogpunt van zorg benaderen. Daarbij weten zij zich geruggesteund door onze bouwtechnische team, zodat ook de stap naar eventuele verbouw voor woningaanpassing makkelijk te maken is. En natuurlijk kunt u dan ook profiteren van de voordelen van onze BBAN-methode.

Ervaart u op dit moment al beperkingen die het zelfstandig wonen bemoeilijken of wilt u uw woning preventief aanpassen?  Op uw verzoek komen wij graag op huisbezoek. Wij bekijken en bespreken dan met u wat de mogelijkheden van uw woning zijn voor een volgende levensfase.

Hierbij zullen de volgende zaken met u worden besproken en geïnventariseerd:

  • Mogelijke fysieke beperkingen die het zelfstandig wonen beperken of op termijn onmogelijk maken
  • Op welke gebieden worden woonproblemen ervaren?
  • Welke zorg is nu en in de toekomst wenselijk of noodzakelijk?
  • Welke bouwkundige aanpassingen zijn nu en in de toekomst nodig in en om de woning?
  • Veiligheidscheck woning

Naar aanleiding van ons bezoek stellen we een BBAN met ZORG rapport op met de bevindingen van de consulent en de noodzakelijke en/of gewenste aanbevelingen.

In deze rapportage beschrijven wij de volgende punten:

  • fysieke beperkingen
  • ervaren woonproblemen
  • mogelijke oplossingen in extra zorg en/of aanpassingen
  • veiligheidscheck woning
  • aanbevelingen n.a.v. veiligheidscheck woning.

Wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en de consulente van BBAN met Zorg neemt contact op.

 

Neem contact op met BBAN met Zorg