Workshop Laatste Afscheid

Denk je na over het laatste afscheid, jouw uitvaart? Omdat je ziek bent of graag de eigen regie wilt behouden. Of ter voorbereiding op het gesprek met een uitvaartbegeleider?

Wil je tips van onze experts over het regelen van een uitvaart? Wat komt er allemaal op je af, waar kun je nu al besluiten overnemen die de kosten van een begrafenis, crematie of resomeren met zich meebrengen.

Boek dan de workshops ‘Laatste Afscheid’..

  • Je ontvangt het informatiepakket ‘Uitvaart zelf regelen’ per post ter waarde van € 30,00:
    • Werkboek Marieke Henselmans Laat je niet kisten door de commercie
    • Informatiegids De Laatste Levensfase
    • Tenslotte magazine 2021 en 2022
  • De oriëntatie-lijst met mogelijke gespreksonderwerpen
  • 1 op 1 workshop van 1 uur via Zoom
  • Na afloop een samenvatting met tips en links en handige checklist.

Wat levert het je op?

Financiële beslissingen zullen bewuster genomen worden, omdat er duidelijkheid is bijvoorbeeld over uitvaartverzekeringen, kosten uitvaart, invulling afscheidsweek. Kosten besparing is gegarandeerd, want je maakt bewustere afwegingen en keuzes.

Wil jij de regie behouden en jouw naasten handvatten meegeven van wensen en wat je beslist niet wilt? Fijn dat dit hen richting mag geven in een zwaar emotionele periode van afscheid en rouw.

Voor jouw naasten een duidelijke richting wat de wensen zijn en wat er al is vastgelegd zodat zij in deze afscheidsperiode minder stress hoeven te ervaren in de afscheidsperiode. Daarbij weten wat zij zelf kunnen doen en daarom goed afgewogen beslissingen kunnen nemen.

In rust afscheid nemen en rust voor verbinding, er voor elkaar zijn en samen koesteren in de tijd die je nog hebt.

Boek hier jouw 1 op 1 workshop.

Meer informatie over Workshop Laatste Afscheid