Second opinion.

Een tweede mening.

Een andere arts geeft zijn of haar oordeel over de bevindingen van uw eigen dokter. Je mag ervan uitgaan dat je goede hulp en adviezen krijgt, daarom hoef je ook niet beslist voor iedere behandeling een tweede mening te vragen. Dat doe je meestal pas, wanneer je voor een beslissing staat met ingrijpende gevolgen of wanneer je ernstige twijfels hebt over een diagnose of behandeling.

Een arts die een tweede mening geeft, neemt de behandeling niet over. Het is verstandig dat je de wens voor een tweede mening eerst met je eigen arts bespreekt. Hij of zij blijft je hoofdbehandelaar. Daarnaast zal je eigen arts een kopie van je dossier aan de tweede arts moeten opsturen.

Het kan lastig zijn om je eigen arts te vertellen dat je een tweede mening wilt, maar bedenkt dat zo’n gesprek voor artsen heel gewoon is. Beschouw het vragen om een tweede mening daarom ook niet als een negatieve wens of daad. Zie het als een vorm van ondersteuning om je eigen besluit te kunnen nemen. Het maakt je bewust van de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen tegen een bepaalde behandeling en voor een andere methode te kiezen. De arts mag je verzoek voor een tweede mening alleen weigeren als hij of zij daarvoor zwaarwegende redenen heeft en dit aan je kan uitleggen.

Stappenplan:

  1. Vertel je eigen arts dat je een tweede mening wilt. De meeste artsen reageren professioneel op je verzoek. De tweede mening worft vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder het eigen risico. Sommige verzekeraars stellen voorwaarden aan een tweede mening. Bijvoorbeeld dat deze alleen vergoed wordt bij een zorgaanbieder waar de verzekeraar een contract mee heeft.
  2. Wil jouw arts geen verwijzing geven? Vraag dan aan je huisarts of hij of zij je kan verwijzen. Of neem contact op met je zorgverzekeraar.
  3. Vermeld bij het maken van de afspraak dat het gaat om een tweede mening.
  4. Bespreek de resultaten met je eigen arts en bekijk samen hoe je nu het beste verder kunt.

Je hebt dus een verwijzing nodig om een tweede mening vergoed te krijgen.

 

Handig te weten:

  •  Je eigen arts, huisarts of zorgverzekeraar kunnen je helpen bij het vinden van een arts die je een tweede mening wil geven. Ook zorg hij of zij ervoor dat de arts die de tweede mening gaat geven een kopie van jouw dossier zal ontvangen.
  •  De tweede arts neemt soms contact op met je eigen arts voor eventuele aanvullende informatie.
  •  Een tweede mening is geen behandeling.
  •  Als je hierna zou kiezen voor een andere behandeling of een andere arts/locatie, informeer dan goed bij je verzekeraar naar de voorwaarden van je vergoedingen.

 

 

bron: Parkinson Vereniging 2016

 

 

 

Meer informatie over Second opinion.