Respijtzorg, ondersteuning mantelzorgers

Respijtzorg is een ‘vrij af’ van de zorg die mantelzorgers geven. Een adempauze als ondersteuning voor mantelzorgers.

Mantelzorgers die in hun eigen huis zorg geven aan hun naaste, bijvoorbeeld een partner of een kind, hebben een verhoogd risico op overbelasting. Omdat de zorg altijd om je heen is en je er weinig afstand van kunt nemen. Door regelmatig toch een adempauze te hebben, is het mogelijk om de zorg (langer) vol te kunnen houden.

Respijtzorg heeft te maken met vertrouwen. Als bijvoorbeeld de ervaring ‘het is goed gegaan, fijne opvang’. Door het regelmatig inzetten van de respijtzorg kun je de adempauzes gaan benutten en ervaren.

Men spreekt m.b.t. respijtzorg over de behoefte, aanbod en effect. Hieronder een uitleg:

Je wilt af en toe ademhalen?

De wens of vraag naar een adempauze. Goed voor jezelf zorgen is ook een keuze maken om een ander de verantwoordelijkheid over te dragen (tijdelijk), of hoe om te gaan met die situatie. Bespreek je wensen, er is wellicht meer mogelijkheid dan jij denkt. Het blijft goed afstemmen wat voor jullie werkt.

Welk aanbod is er in mijn directe omgeving?

Waar kun je de hulp vinden? En wie gaat de respijthulp geven? Je wilt een goede invulling zodat het een helpende en ontlastend effect geeft. Je (huis)arts of partners als Zorgmies kunnen je op weg helpen.

Wat brengt het mij als mantelzorger?

Voor de mantelzorger kunnen er veel positieve effecten zijn:

  • even de verantwoordelijkheid los laten
  • nieuwe energie opdoen
  • kunnen blijven werken
  • sociale contacten onderhouden
  • en nog meer.

 

Bespreek je wens om een adempauze in te lassen met je directe omgeving, je huisarts. Niet alleen voor jezelf maar ook voor diegene waar je voor zorgt.

 

Vergeet jezelf niet als mantelzorger!

Goed voor jezelf zorgen en de ander niet te kort doen? Zeker dat kan. De Challenge is 14 dagen lang inspiratie om goed voor jezelf kunt zorgen zonder de ander in de steek te laten. Jouw leven gaat ook door en hoeft geen afbreuk te doen aan de mantelzorg die je geeft.

Doe mee met de “Zorg goed voor jezelf” Challenge. Oplaad momenten voor jou zelf en er te kunnen zijn voor de ander.

Klik op de link om je aan te melden.

https://jouwlaatstelevensfase.nl/mantelzorg/mantelzorg-challenge/

 

 

Meer informatie over Respijtzorg, ondersteuning mantelzorgers