Mantelzorg (ondersteuning) in de palliatieve fase

Zorgen voor een dierbare in de laatste fase is vaak zwaar en ingewikkeld, in praktische en in emotionele zin.

Palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven. Genezing wordt veelal niet meer verwacht. Het is vooral gericht op het bestrijden en het verlichten van de symptomen. Deze fase kan soms jaren duren.

Het laatste stuk is de terminale fase, waarbij verwacht wordt dat jouw dierbare nog een levensverwachting heeft van maximaal 3 maanden. Tenslotte is er de zorg in de stervensfase.  Hier verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven, de laatste dagen voor het overlijden.

Naast dat het lichamelijk zwaar kan zijn en emotioneel, vraagt het veel van de mantelzorger. Er zijn ook dilemma’s als bijvoorbeeld de zorg overdragen, zelf rust te nemen. Maar tegelijk gaat het ‘normale’ leven ook door, maar je vergeet jezelf als mantelzorger.

Ondersteuning in de palliatieve of terminale fase is ook thuis mogelijk, niet alleen in een hospice of andere zorginstelling.  Ook de bewustwording dat straks de zorg wegvalt en er een lege plek voor in de plaats komt.

Deze ondersteuning probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie en de verwachtingen en wat jij als mantelzorger en/of familie zelf wilt doen. Goede contacten en afstemming met bijvoorbeeld Thuiszorg, huisarts en eventuele specialisten zijn van belang. Ieder heeft zijn eigen kracht en expertise.

Een nacht waker, goed gesprek, er even zijn zodat je boodschappen kunt doen, extra hulp voor het huishouden. Er is veel mogelijk.

Ondersteuning geeft je misschien een nacht slapen, rust te weten dat er iemand is. Vooral de laatste weken/dagen geeft de laatste levensfase de kans om de relaties in balans te brengen, wat wil je nog zeggen, of samen delen? Dan is een stukje hulp of ondersteuning misschien net dat stukje extra waardoor jij als mantelzorger stil kan staan en ruimte kan krijgen. Hoe zou je over 5 jaar terug willen kijken of deze fase waarin je nu bent?

Ga gerust een gesprek aan met een stervensbegeleiding, begeleider laatste levensfase. Vraag in je omgeving of er ervaring is met ondersteuning in deze fase?

Zorg ook goed voor jezelf, nu, voor straks en voor later.

 

Meer informatie over Mantelzorg (ondersteuning) in de palliatieve fase