Wie zorgt er voor uw huisdier?

Een van de zaken waar veel dierenvrienden zich zorgen om maken, is wie er voor hun eigen huisdieren zal gaan zorgen na uw overlijden. Misschien heeft u kinderen of familie, die dit graag op zich willen nemen. Ons advies is dan, dat dit ook echt goed vastgelegd wordt in uw testament.

Maar wanneer dit niet goed geregeld kan worden, is er de unieke service van Nalaten voor dieren (Stichting Dierennood). Namelijk de garantie dat uw huisdier(en) in een gegarandeerd huiselijke situatie kan of kunnen worden geplaatst. Met de garantie dat zij niet in een asiel terecht komen, of op een plek waar geen persoonlijke aandacht voor uw dier is.

Gastgezinnen (grote dierenvrienden) die op diverse punten streng gescreend worden. Ook wordt er met persoonlijke bezoeken gekeken naar de huiselijke situatie, of er een tuin is, of de dieren niet te lang alleen hoeven te zijn en of er kennis aanwezig is om met name honden goed te begeleiden.

In overleg met u gaan zij noteren welke eisen u wilt stellen aan een dergelijke opvang van uw hond, kat, papegaai, vissen of welk dier dan ook. Alle details kunnen in overleg met u worden opgenomen in uw testament, waarbij zij graag met u overleggen hoe wij deze zorg van u zo goed mogelijk kunnen gaan overnemen.

En uw eigen notaris of een ander door u aan te wijzen persoon, mag dit regelmatig gaan controleren. Maar ook zijzelf houden als dierenvrienden het welzijn van uw dieren graag goed in de gaten. Daar kunt u op vertrouwen!

 

Zwerfdieren helpen, die hulp het meest nodig hebben?
Stichting Dierennood is hierin al 10 jaar gespecialiseerd.
Met de zekerheid dat 100% van alle giften en legaten alleen daarvoor worden gebruikt.
Voor informatie: www.dierennood.nl en www.nalatenvoordieren.nl