Weer toegang tot dierbare gegevens?

Wil jij (weer) kunnen beschikken over mooie en persoonlijke herinneringen, noodzakelijke informatie voor de afwikkeling van diverse zaken of dierbare data op defecte apparatuur? Is er sprake van een ongeluk of ramp of zijn er vragen na een overlijden?

Maar hoe krijg je als nabestaande toegang tot contacten, foto’s of documenten, noodzakelijk voor de administratie of voor de verwerking als dit is beveiligd met een wachtwoord of toestelcode? Kan en mag je de vinger van een overledene gebruiken om een telefoon te ontgrendelen?
Moet je nu wel of niet de social media en online diensten opzeggen van jouw dierbare en hoe voorkom je identiteitsfraude?

Advies; niet alles zomaar (laten) opzeggen!
Maar wat blijkt? Vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon en steeds meer mensen hebben online accounts en maken gebruik van digitale opslagdiensten. Ondertussen is gebleken dat het meteen (laten) opzeggen tegenwoordig niet meer de beste oplossing is. Zo is de voicemail van de overledene niet meer beschikbaar als het telefoonabonnement wordt beëindigd, zijn (oude) WhatsApp-chats uiteindelijk niet meer te lezen en worden er geen bevestiging Sms’jes meer verzonden als die telefoon werd gebruikt voor beveiliging (twee-stap-verificatie).
Maar ook wanneer online opslagdiensten als Google Drive, OneDrive van Microsoft of iCloud van Apple worden beëindigd, kunnen nabestaanden nooit meer over dierbare of belangrijke data beschikken die daar stond bewaard. Nog afgezien van het feit dat met dergelijke handelingen de erfenis ‘zuiver’ zou kunnen worden aanvaardt.

Digitale Nazorg is sinds 2013 uitgegroeid tot hét kenniscentrum met expertise op het gebied va n innovatieve en technische oplossingen bij de digitale nalatenschap, online erfenis en dierbare data.

Oprichter Sander van der Meer heeft decennia lang gewerkt binnen de opsporing als forensisch digitaal specialist. Daarnaast is hij gastdocent op uitvaartopleidingsinstituten en geregeld te horen en te zien op radio en TV.

Voor meer informatie of advies, neem gerust een kijkje op de website van Digitale Nazorg.