Stichting langs de zijnlijn

Jaarlijks wordt in Nederland bij ruim 116.500 mensen kanker vastgesteld, waartoe 9000 gezinnen met kinderen behoren. Niet alleen de patiënt is de dupe van deze ziekte, maar ook de omgeving. De impact van kanker op een gezin, tijdens en na de ziekte is groot. Vaak is er alleen aandacht voor de patiënt en zijn de kinderen vaak onzichtbaar voor hulpverleners in het ziekenhuis. Kinderen worden geconfronteerd met een nieuwe gezinssituatie en zijn niet voorbereid op zulke ingrijpende situaties. Ze staan Langs de Zijlijn (in sporttermen) en moeten toezien wat er gebeurt in het speelveld van medici en patiënt. 30% van deze kinderen ontwikkelt verhoogde posttraumatische stress symptomen. De professionele hulp die zij vroegtijdig zouden moeten krijgen, ontbreekt over het algemeen.

Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor deze groep kinderen en pleit er al jaren voor dat kinderen in een eerder stadium worden gezien en gehoord als kanker in het gezin toeslaat. Stichting Langs de Zijlijn komt voor hen op en wil nu de landelijke aandacht vestigen op preventieve zorg voor deze kinderen. ‘Dat is beter dan dure zorg achteraf’, aldus de voorzitter van de Stichting, Ingeborg Lups – Dijkema. ‘Regelmatig worden wij benaderd door gezinnen met een hulpvraag. Dankzij een groot netwerk kunnen wij vaak van toegevoegde waarde zijn om hulpvragen te beantwoorden en naar de juiste partijen door te verwijzen’.

Download hieronder de flyer.