Stichting Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Stichting Achter de Regenboog organiseert kinder-weekenden. In groepjes van 4 tot 7 leeftijdsgenoten (van 6 tot 18 jaar) worden serieuze bezigheden afgewisseld met andere activiteiten zoals gezamenlijk spel, voorlezen, voetballen, toneelspelen of wandelen. Uiteraard onder deskundige begeleiding.

Voor de ouders en verzorgers is er een speciaal programma op zondag. Dit programma is op een andere locatie en accentueert de opvoedersrol in verliessituaties. Ouders en verzorgers krijgen informatie over kinderen en rouw, maken kennis met enkele werkvormen die in het kinderprogramma zitten en er is ruimte voor specifieke vragen.

Een half jaar na het weekend kunnen alle betrokkenen elkaar ontmoeten op de terugkomdag. Ook hier kunnen weer ervaringen en emoties worden uitgewisseld.