Laat je huisdier na

Stichting Laat uw huisdier na, stilstaan bij eigen sterfelijkheid vergt moed! Eigenaren van (huis)dieren
die de confrontatie aandurven regelen bij leven en welzijn een gegarandeerde toekomst voor hun
huisdier(en).

Dieren en nalatenschappen worden vaak toegekend aan grote overkoepelende organisaties die zelf niet over enige vorm van opvang beschikken. De dieren komen in dat geval meestal in een asiel terecht, een commerciële instelling.

Een asiel is geschikt als doorgangshuis, maar niet voor langdurig of als permanente verblijfplaats. Zeker niet voor een dier wat recent alles wat vertrouwd was heeft verloren. Een asiel herplaatst waardoor het voor u op voorhand nooit zeker is waar uw dier uiteindelijk terechtkomt. Daarnaast blijken oudere dieren, dieren die extra zorg en kosten behoeven niet of nauwelijks herplaatsbaar met alle mogelijke gevolgen van dien.

Stichting Laat uw huisdier na vangt dieren op onder huiselijke omstandigheden. Uw dier woont, leeft
en functioneert binnen de dagelijkse gezelligheid van een hechte woongemeenschap. Dit gebeurt
volgens uw wensen en binnen de specifieke behoeften van uw huisdier. Het voelt goed om voordat
het nodig is te overleggen over de opvang van uw dier en een passend toekomstplan uit te stippelen.
Nabestaanden zijn immers niet altijd in de gelegenheid om een dier over te nemen en het te bieden
wat het nodig heeft.

Stichting Laat uw huisdier na neemt uw dier op in harten en huis! Bij ons geen 9 tot 5 mentaliteit, geen wisselende diensten, geen vreemde handen, maar 24 uur per dag en dat zeven dagen in de week liefde, structuur en zekerheid!

Voor specifieke informatie betreffende de talloze mogelijkheden kunt u een afspraak maken met
onze gecertificeerde nalatenschapscoach mevrouw Yolande Koops. In overleg behoort een bezoekje
aan onze opvang uiteraard ook aan onze opvang uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Dennestraat 9
4709 PR Nispen
Tel: 06 12483461
KvK: 75169967
In bezit van de ANB

 

http://www.laatuwhuisdierna.nl