Crowdfundingsactie Informatiegids De Laatste Levensfase

Niemand had kunnen vermoeden dat de voorbereidingen voor de informatiegids ‘De Laatste Levensfase’ in deze onzekere, hectische Corona crisis zouden plaatsvinden. Maar ik voel vandaag 6 april een diepe dankbaarheid voor alle fantastische donateurs en ondersteuning van Meinou en haar collega’s van ‘Voor de Kunst’, want de crowdfundingsactie is geslaagd en de gids is er!

De informatiegids ‘De Laatste Levensfase’ helpt om het gesprek aan te gaan over moeilijke thema’s die zich aandienen in de laatste levensfase. Zoals (ongeneeslijk) ziek zijn, zorg, medische wensen en grenzen en nalatenschap.

Nadenken over de dood, je wensen vastleggen voor je uitvaart: dat gebeurt steeds meer. Maar praten over de periode daarvóór, over je laatste levensfase en wat je wensen en gedachten daarbij zijn, dat is voor veel mensen nog erg lastig. Terwijl het juist heel verbindend, verhelderend en troostend kan zijn om juist dán het gesprek met elkaar aan te gaan.
Met deze informatiegids willen we mensen bewustwording, troost en inspiratie meegeven in een moeilijke periode. Steeds vaker willen mensen de eigen regie houden met betrekking tot het afronden van het leven. Dat vraagt veel, maar geeft ook duidelijkheid. Praten over het einde kan liefdevol en warm zijn; je kunt er echt zijn voor elkaar.
Dank aan de partners die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de informatiegids;
Pauline van Veen, Marion Hermans, Marian Sterke, Hermanna Dogger, Theone Joostenz, JJ Video. Speciale dank aan Marieke Henselmans voor haar tip om samen te werken met Voor de Kunst en haar adviezen. En Incido voor het drukken en technische begeleiding.

Terug naar het overzicht

Tags