Crowdfundingsactie Informatiegids De Laatste Levensfase

Spannend. De eerste keer, de crowdfundingactie voor de informatiegids De Laatste Levensfase.

Jouw hulp is zeer welkom. 
De informatiegids ‘De Laatste Levensfase’ helpt om het gesprek aan te gaan over moeilijke thema’s die zich aandienen in de laatste levensfase. Zoals (ongeneeslijk) ziek zijn, zorg, medische wensen en grenzen en nalatenschap. Wij (het Platform Jouw Laatste Levensfase) willen met deze crowdfundingactie een oplage van 1.000 gidsen latendrukken waarvan we er 600 gratis aanbieden als balie- en/of inkijkexemplaar aan zorginstellingen, hospices, inloophuizen, (huis)artsenpraktijken en ziekenhuizen. Bij een hogere opbrengst bestellen we meer gidsen die we gratis verspreiden als balie- en/of inkijkexemplaar.
Met jouw hulp draag je bij aan het drukken en vormgeven van deze gids en kunnen we deze uitgave helemaal onafhankelijk houden. In ruil ontvang je de gids of een donatiepakket voor een zorginstelling of hospice naar keuze. Alvast hartelijk dank!
Waarom deze informatiegids
Nadenken over de dood, je wensen vastleggen voor je uitvaart: dat gebeurt steeds meer. Maar praten over de periode daarvóór, over je laatste levensfase en wat je wensen en gedachten daarbij zijn, dat is voor veel mensen nog erg lastig. Terwijl het juist heel verbindend, verhelderend en troostend kan zijn om juist dán het gesprek met elkaar aan te gaan.
Met deze informatiegids willen we mensen bewustwording, troost en inspiratie meegeven in een moeilijke periode. Steeds vaker willen mensen de eigen regie houden met betrekking tot het afronden van het leven. Dat vraagt veel, maar geeft ook duidelijkheid. Praten over het einde kan liefdevol en warm zijn; je kunt er echt zijn voor elkaar.
Bekijk de video die gemaakt is in samenwerking met JJ Video Jacco en Dorine.

Terug naar het overzicht

Tags