Beleidsplan 2023/2024

Stichting JouwLaatsteLevensfase  is opgericht voor mensen die met de eindigheid worden geconfronteerd. Omdat het jouw eindigheid. Dit kan zijn door ouderdom, of dat er een diagnose is gesteld van een ziekte of dat de ziekte zich ontwikkelt. Of je bent als mantelzorger, naaste betrokken bij de laatste levensfase van een dierbare.

Visie

De visie van Stichting JouwLaatsteLevensfase is gericht op bewustwording, groei en inspiratie m.b.t. de laatste levensfase. Praten over de dood is iets meer ‘gewoon’ geworden de laatste jaren. Echter zou het praten over de laatste levensfase, het verlies bij leven al bij leven gevoerd kunnen worden. De trend om langer thuis willen blijven wonen, de druk op de mantelzorgers en naasten en de wens om meer de eigen regie te kunnen behouden, sturen aan op een andere bewustwording, beeld en omgang met de laatste levensfase.

Rouw bij levend verlies, omgaan met een bijgesteld toekomstbeeld, hoe ga je er samen mee om? En hoe met de zorgprofessionals, zijn je eigen wensen helder en duidelijk?

Missie

De missie van Stichting JouwLaatsteLevensfase is gericht op groei, inspiratie en ontwikkeling van ieders mens-zijn. Wij gaan uit van het principe dat de aangesloten ondernemers al het nodige hebben geleerd en ervaren in hun leven. Dat deze ondernemers hun kennis en (levens)ervaring, maar vooral hun wijsheid met empathisch vermogen kunnen afstemmen en delen wanneer dat nodig is. Naar elkaar, maar vooral naar eenieder die deze steun kan gebruiken als hij of zij te maken krijgt met de laatste levensfase, van zichzelf of een dierbare, binnenkort of in de toekomst.

Welzijnsmissie:

Stichting JouwLaatsteLevensfase richt zich op totale gebied van ondersteuning en advies. Wensen en behoeften van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten zijn uitgangspunt voor het handelen van de organisatie. De Stichting is daarbij pro-actief aanwezig. De Stichting werkt vraaggericht en biedt workshops, lezingen en activiteiten om in contact te komen met de doelgroep.

Aandachtspunten:

Men wordt steeds ouder en wil mee blijven doen in de samenleving. De samenleving vergrijst. De druk op mantelzorg en vrijwilligers neemt toe, zeker wanneer deze een betaalde baan hebben. Hoe kunnen wij als samenleving en zorg in de jaren die komen die zorg leveren die de trend kan blijven invullen vooral in de menselijke maat. De Stichting vult aan op professionele zelf- en mantelzorg maar verricht geen medische zorgtaken en/of diensten.

Mantelzorg:

De aandacht binnen de Stichting is ook gericht zijn op mantelzorgers. In het algemeen beeld in de samenleving zal de aandacht voor mantelzorg en ondersteuning van de mantelzorger in de zorgverlening sterk toenemen, door toenemende druk op de zorg, door meer langer thuis wonende  ouderen of mensen in de laatste levensfase die langer thuis willen blijven. De Stichting wil haar opgedane kennis delen met mantelzorgers, zorgaanbieders, organisaties en een ieder met interesse in de laatste levensfase.

Financiën:

De financiële administratie wordt opgemaakt door Tax-Heaven Epe.

Werkwijze projecten:

Stichting JouwLaatsteLevensfase kent/heeft als doel het uitgeven, promoten en organiseren van duurzame activiteiten en cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van boeken en events. Met als doel om bewustwording te creëren wat er nog wel kan, hoe men de eigen regie kan houden en inspiratie om het door-leven en het leven met elkaar te koesteren. Voor toekomstige projecten (geprint en online) is het de doelstelling dat de kosten voor ontwerp en vormgeving, drukken, verzendkosten naar sponsoren toe, verpakkingen, drukwerk voor promotie uit de opbrengsten via de stichting/crowdfunding zal worden gefinancierd.

Duurzaamheid

Stichting JouwLaatsteLevensfase heeft de intentie om de duurzaamheid te verbeteren en zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen. Enkele voorbeelden::

  • Bewust energiegebruik (LED verlichting, apparatuur uit, ruimte goed ventileren)
  • Groen op de werkplek
  • Verminderen van het gebruik van papier door zoveel mogelijk te digitaliseren
  • Bedrukt papier wordt indien mogelijk hergebruikt op kantoor
  • Afspraken worden zoveel mogelijk gebundeld en/of het gebruik van conference calls
  • Stimuleren van gezonde voeding en leefstijl
  • Aandacht voor goede doelen en/of initiatieven die een relatie hebben met de doelgroep van het platform.

Social return

Iets terug doen voor de maatschappij, een bijdrage via Social return. Als voorbeeld werkt de Stichting JouwLaatsteLevensfase samen met de Inclusief Gresbo Nunspeet voor de postverzending en mailingen.

Van elke uitgave wordt minimaal 10% van de oplage weggeven aan instanties, organisaties waar deze kunnen helpen in het proces van bewustwording, door-leven en koesteren van het leven en elkaar. Zo is van de eerste oplage van de informatiegids De Laatste Levensfase (2020) van 1.000 stuks er een aantal van 194 stuks aan hospices, inloophuizen ter beschikking gesteld. Ook voor de nieuwe uitgave van de informatiegids in april 2023 zal er 10 % worden gereserveerd.

ANBI Status:

In 2023 zal het bestuur worden geïnstalleerd en wordt er een ANBI status aangevraagd. Wij ontvangen steeds meer de vraag of er een ANBI status is m.b.t. donaties. Hierover zullen wij dus in 2023 over berichten.

Contact gegevens Stichting Jouw Laatste Levensfase:

Dagelijks contact: Monique Branse – 06 133 41257