Aikido en in balans komen…

Ben jij een man? Word je geconfronteerd met een ingrijpende ziekte of overlijden? En wil je juist nu ‘vechten’ voor intimiteit? Dat kan een eigen ziekte of naderend sterven zijn, maar ook een ziekte of sterven van een dierbare, zoals een kind, ouder of partner.

Sander Strating begeleid mannen die geconfronteerd worden met ziekte en/of sterven. En die juist nu in hun relatie(s) willen investeren. Met Akido? Hoe dan? Lees hier verder.

 

Ziekte en sterven ontwrichten je leven. Juist nu wil je er voor elkaar zijn. Maar vaak is dat lastig. Het is teveel. Te heftig. Te onzeker. Te gevoelig. Te gevaarlijk.

De ziekte of het sterven komt tussen jullie in te staan. Je doet wat je kunt doen, maar het resultaat geeft niet de gewenste verbondenheid:

 • Je ervaart meer afstand dan je lief is …
 • Je hebt het gevoel dat je (als man) tekort schiet …
 • Je merkt dat je er teveel alleen voor staat …
 • De intimiteit is ver te zoeken …
 • Je voelt je niet begrepen en eenzaam …

 

In harmonie en balans komen met Aikdo?

Aikido is een krijgskunst. Het uiteindelijke doel van deze kunst is het creëren van harmonie. Niet jezelf willen verdedigen, maar zorgen voor je tegenstander. We verdedigen onszelf door ons met de ander te verbinden en er voor hem te zijn. Wie goed doet, goed ontmoet.

De beste manier om je vijand te verslaan is vrienden met hem te worden. – Meester Wu

Sander: “Dat druist in tegen onze natuur. Ik merk dat keer op keer in de dojo. Wanneer iemand mij vastpakt dan reageer ik defensief. Ik wil de ander controleren. Ik wil hem sturen. Hij moet doen wat ik wil. Het resultaat: weerstand, spanning, stress, gevecht. Wanneer ik ontspan en er ben voor mijn ‘tegenstander’ dan ontspant mijn tegenstander en transformeert het gevecht in een natuurlijk beweging en flow. Dit principe heeft volgens mij veel toegevoegde waarde in ons gevecht met ziekte en sterven”.

 

Worstelingen zichtbaar maken.

Sander gebruikt vaak Aikido om deze worstelingen zichtbaar te maken. Voor mannen die geconfronteerd worden met kanker. En die op een actieve manier samen willen onderzoeken hoe ze Aikido principes kunnen toepassen in hun gevecht met kanker.

Veel mannen communiceren makkelijker met hun lichaam dan met woorden. Wanneer we iets niet goed onder woorden kunnen brengen dan spreekt ons lichaam boekdelen. 5 minuten Aikido levert soms meer waardevolle inzichten dan 1 uur praten.

 

Inzicht in relaties.

We ervaren iets als een probleem wanneer we ergens een ongezonde relatie mee hebben. We houden iets of iemand op afstand. Zijn ermee in gevecht. Zijn ervoor op de vlucht. Of worden erdoor overspoeld.

Dit kan gaan over je relatie met iemand anders. Maar bijvoorbeeld ook over je relatie met jezelf, je relatie met je gevoel, je relatie met je lichaam, je relatie met ziekte en sterven, of je relatie met God.

Aikido leent zich uitstekend om te ervaren hoe gezond deze relaties zijn. En wat nodig is om die relaties te verbeteren.

 

Verantwoordelijkheid nemen.

Bij Aikido ben je altijd zelf aan zet. Je bent altijd zelf verantwoordelijk in de zin dat je zelf een antwoord geeft op de situatie. Als je iets wilt veranderen dan moet je zelf aan de slag en in beweging komen. Je kunt dat niet afschuiven op een ander. Of op de situatie. Oefening baart kunst.

Bij Aikido zijn er een aantal belangrijke elkaar overlappende vaardigheden:

 • Onder ogen komen. Wees opmerkzaam. Steek je kop niet in het zand. Sluit je ogen niet. Respecteer en (h)erken het probleem (je ‘tegenstander’).
 • Ontspannen. Alleen wanneer je ontspannen bent kun je dingen veranderen. Probeer niet te vechten, te vluchten, of te verstijven. Adem rustig en breng je energie omlaag.
 • Positie nemen. Je moet een positie/standpunt innemen. De juiste afstand is daarbij belangrijk: te dichtbij ben je kwetsbaar. Te veraf onbereikbaar. Vaak is het nodig mensen of dingen eerst de ruimte te geven. Opdat ze hun energie kwijt kunnen.
 • Jij bent het centrum van je leven. Jij bepaalt. Je bent geen speelbal van de situatie. Je doet niet slaafs wat anderen zeggen. Jij hebt de regie in handen.
 • Contact maken. Vanuit die centrumpositie kun je contact maken met je ‘tegenstander’. Je kunt hem of haar verwelkomen en ontmoeten. Je probeert de ander te be
 • Samen bewegen. Bewegen is leven; stil staan is sterven. Door samen te bewegen vindt er uitwisseling en verrijking plaats. Je leert van elkaar. Je helpt elkaar groeien en ontwikkelen. Als je samen beweegt dan is er balans van geven en nemen. Van willen veranderen en accepteren.

Deze vaardigheden samen resulteren in harmonie, balans en vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, in andere mensen, en in het leven.

 

De weg is belangrijker dan het doel.

Een Aikido verdediging eindt in de regel met een worp of een eindklem. Vaak vergeten we dat die worp of klem het resultaat is van wat eraan vooraf is gegaan. De weg ernaartoe, dat is waar het gebeurt. Dat is waar je mee bezig moet zijn, niet met het eindresultaat. Hetzelfde zie ik terugkomen rondom ziekte en sterven. Onze aandacht ligt veelal bij het eindresultaat: genezen of sterven. Daar worden we door in beslag genomen. En de waardevolle dingen onderweg ontgaan ons.

Sander: Mijn begeleiding is dus vaak gericht op het in balans brengen van vechten en hechten. Op beter leren vechten. En beter leren hechten. We gaan daarover met elkaar in gesprek. We bespreken welke verandering gewenst is. En we bedenken direct toepasbare oefeningen om de benodigde ‘spieren’ die je daarvoor nodig hebt stap voor stap te ontwikkelen.

Wil je meer weten over Sander of samen met hem in balans komen? Stuur dan een berichtje naar info@jouwlaatstelevensfase.nl of smstrating@hotmail.com.

 

Terug naar het overzicht